Friday, August 16, 2013

Video Cara Bongkar Head Unit Ertiga

Video Cara Bongkar Head Unit Ertiga

Bongkar HU Ertiga-1


Sesudah semua klip bagian atas tutup atas tercopot, lanjut melepas dengan dua buat di atas head unit.

Lalu lepas semua kabel dan jangan lupa ambil bracket pada head unit ori dengan melepas 4 mur (biasanya ada satu mur yang keras ngelepasnya). Klip pada head unit ori juga diambil untuk dipasang pada klip head unit after market. 
Sesudah terlepas..silahkan ganti dengan head unit after market yang diinginkan

No comments:

Post a Comment